O nás

 

Centrum jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě (CJV LF) je součástí celouniverzitního Centra jazykového vzdělávání MU.

CJV LF zajišťuje výuku a výstupní hodnocení angličtiny, češtiny pro cizince a latiny pro studenty českého i anglického programu.

V rámci angličtiny se jedná o povinné kurzy zaměřené na odbornou slovní zásobu vybraných klinických oborů, stejně jako na komunikační dovednosti ve styku lékaře, popř. dalších pracovníků ve zdravotnictví, s pacientem.  

Studenti prvního ročníku jednotlivých studijních oborů absolvují také specializované kurzy základní řecko-latinské lékařské terminologie s anatomickým, klinickým, popř. farmaceutickým zaměřením, které jim usnadní zvládnutí odborných předmětů. Důraz je kladen na praktické použití terminologie v jednotlivých oborech a na práci s autentickou lékařskou dokumentací.

Studentům anglického programu je určen osmisemestrální kurz odborného lékařského českého jazyka. V jeho průběhu se učí komunikovat s pacienty v češtině na takové úrovni, aby se obešli bez asistence anglicky mluvících lékařů a dokázali samostatně sestavit pacientovu anamnézu v rámci výuky klinických oborů.

Všechny kurzy jsou průběžně aktualizovány z hlediska obsahu i metodologie výuky, a to na základě nejnovějších poznatků v didaktice cizích jazyků, trendů ve vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a vlastních předmětových anket.  

Projektová činnost oddělení se zaměřuje především na tvorbu multimediálních elektronických výukových materiálů pro zahraniční studenty češtiny.

Ve spolupráci s LF nabízí CJV LF intenzivní přípravné kurzy angličtiny a češtiny pro uchazeče o studium všeobecného lékařství v anglickém programu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info