II. ročník mezinárodní konference - Výuka jazyků na lékařských fakultách

9.–10. 9. 2021 v Univerzitním kampusu Bohunice, MU Brno

Lékařská fakulta MU a Centrum jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě si dovolují pozvat všechny zájemce na II. ročník mezinárodní konference

15. 5. 2021

Stránky konference

Cílem konference je rozvíjet diskuzi o současném stavu výuky cizích jazyků, češtiny a slovenštiny jako cizího jazyka a odborné terminologie pro lékařské i nelékařské obory. Záměrem je rovněž sdílet zkušenosti z výuky a testování a prezentovat výsledky výzkumu či konkrétní příklady výukových metod. 

Tematické okruhy:


Formát příspěvku: workshop (45 minut), prezentace (30 minut, včetně diskuze), další formy příspěvku dle dohody

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina
Abstrakty rozsahu max. 300 slov zasílejte na adresu: konference.jazyky@med.muni.cz. V abstraktu mj. uveďte krátkou informaci o autorovi a jeho pracovišti, zvolený tematický okruh a formát příspěvku.
Přednesené příspěvky mohou zájemci publikovat v konferenčním online sborníku, který bude vyvěšen na stránkách Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě.
Součástí programu konference je prohlídka Simulačního centra a Muzea anatomického ústavu LF MU.

Důležitá data:
Zaslání abstraktu – 30. 6. 2021
Uvědomění o přijetí/nepřijetí příspěvku – 15. 7. 2021
Včasná registrace 1 700 Kč – 31. 7. 2021
Uzavření registrace 1 900 Kč – 5. 9. 2021

Konferenční poplatek pokrývá konferenční materiály, občerstvení a čtvrteční oběd.

Kontaktní osoba: Veronika Dvořáčková (veronika.dvorackova@med.muni.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info