Olympiáda v lékařské terminologii PANIS et CIRCENSES má své první vítěze!

V nelehké koronavirové době, která modus operandi přenesla do on-line prostředí, se tým učitelů latinské lékařské terminologie na LF MU rozhodl podpořit úsilí studentů směřující k úspěšnému ukončení tohoto předmětu netradičně, a to uspořádáním víkendové on-line olympiády.

Za tým organizátorů akce Kateřina Pořízková a Andrea Salayová

3. 6. 2021

Bez popisku

Jejím cílem bylo poskytnout studentům možnost ověřit si nabyté znalosti, poměřit síly s ostatními a dozvědět se něco nového a zajímavého o lékařské terminologii, např. o metaforách v anatomických termínech, úskalích jazykového vyjadřování v klinické dokumentaci a jedinečném způsobu komunikace mezi lékařem a lékárníkem v lékařském předpisu. Děkujeme všem studentům za účast v olympiádě a milou zpětnou vazbu. Uznáváme, že některé složitější úlohy se mohly jevit poněkud zákeřné, ale snažili jsme se v nich podnítit přemýšlení o tom, co vše je a není v terminologii možné a přípustné, pokud mají být zachovány její podstatné rysy: přesnost a jednoznačnost.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info